از افراد دارای عرفان چه‌طور باید پذیرایی کرد؟

40
پرسش و پاسخ

پرسش
وقتی ما با کسانی آشنا می‌شویم که بوی عرفان و توحید می‌دهند اگر روزی از آن‌ها دعوت‌کردیم که تشریف بیاورند منزل ما و آن بزرگان منت گذاشتند و تشریف آوردند، به نظر شما چه‌طور باید پذیرایی کرد؟
از طرفی دوست داریم نهایت ارادت و علاقه‌مان را به ایشان نشان بدهیم و از طرفی چنین بزرگانی اهل صرف غذاهای آن‌چنانی و رنگین نیستند، چه بسا با چیدن سفره‌های رنگین موجبات آزارشان هم فراهم بشود، ادب حکم می‌کند در این‌طور مواقع چه‌کار کنیم؟

پاسخ
ملاک در این موارد سادگی در حدّیست که این‌گونه پذیرایی‌ها به وفور و بدون زحمت معتنابهی انجام شود.

این مطلب را منتشر نمایید