اینکه حضرت مهدی علیه‌السلام را صاحب‌الزمان می‌گویند یعنی چه؟

53
پرسش و پاسخ

پرسش
اینکه حضرت مهدی علیه‌السلام را صاحب‌الزمان می‌گویند یعنی چه؟
آیا مفهوم رایج فارسی آن به معنای مالک است؟ و اگر این‌گونه است “مالک زمان” یعنی چه؟
آیا به معنای یار و همراه است؟ و اگر این‌گونه است “همراه زمان” یعنی چه؟
آیا به معنای “ولایت‌داشتن” است؟
زمان یعنی چه؟

پاسخ
در این‌گونه القاب، اندک مناسبت هم کفایت می‌کند.
زمان به نظر بنده واقعیت خارجی قابل اشاره ندارد.
لذا این لقب‌ها به دقت علمی و عقلی داده‌نشده بلکه تبادر یک معنای معروف کفایت‌می‌کند.
“صاحب‌الزمان” یعنی اموری که در عصر غیبت، ساری و جاری بر خلایق است به واسطه‌ی ایشان نیز ساری و جاریست.

این مطلب را منتشر نمایید