در صورت تنهایی انسان، چه نیازی به وجود این قوای قوی است؟

50
پرسش و پاسخ

❓پرسش
اگر بناست مطابق فرمایش شما حتی قوای حیوانی وجود انسان، برای همیشه باشند بلکه با قوی‌تر‌شدن وجود او، قوی‌تر شوند و بیان نعمت‌های مربوط به این قوا در قرآن به عنوان لذت‌های بهشتی هم مؤید این مساله است، جمع این مطلب با اصل تنهایی انسان پس از مرگ، به چه صورت ممکن است؟
در صورت تنهایی انسان، چه نیازی به وجود این قوای قوی است

انسان تنها نیست بلکه با هر که بخواهد هست، اما آن‌ها با او نیستند.

❓پرسش
قبلا این‌ها را به نوعی مجاز دانسته‌بودید نه حقیقت!
با این وصف می‌توان نتیجه‌گرفت؛ تا زمانی که محبت چیز دیگری غیر از خدا در ضمیر انسان هست، بهره‌وری از چنین نعماتی نیز برایش امکان‌پذیر است و لذا توجیهی برای وجود این قوا هست،
ولی در کلاس بالاتر که تنها محبت خدا برای انسان باقی مانده و از مجازها رهایی یافته دیگر چه توجیهی برای بودن قوای حیوانی قوی وجود دارد؟ لطفا توضیح بفرمایید.

تفاوت انسان با غیر انسان این است که انسان بعد از همه‌ی مراحل تکامل با حفظ هویّت، خود را هیچ‌کاره می‌بیند.

این مطلب را منتشر نمایید