رجعت را می‌شود به”حضور معصومین علیهم‌السلام در دوره‌های مختلف حیات” تعریف کرد؟

28
پرسش و پاسخ

پرسش
اصولاً رجعت را می‌شود به”حضور معصومین علیهم‌السلام در دوره‌های مختلف حیات” تعریف کرد؟

پاسخ
یکی از معانی آن است.

این مطلب را منتشر نمایید