زندگینامه

نهم فروردین ۱۳۳۸متولدشدم
۱۳۵۹/۴/۲۸ وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدم تا۱۳۶۳/۸/۳۰

درسپاه:
نیروی عملیاتی بودم.
دوره چندماه ی عقیدت/سیاسی درقم مقدسه گذراندم.
مربی عقیدت سیاسی شدم.
مدتی هم مسول اعزام نیروی سپاه خمینی شهر بودم
مهر ماه ۱۳۶۳ وارد حوزه علمیه مقدسه قم شدم.
اواسط سال ۱۳۶۷ پایان سطح حوزه را امتحان دادم.
۲۵ شهریور ۱۳۶۸ وارد دانشگاه شدم برای تدریس دروس عمومی.
حدود ۳ سال مسول دبیرخانه و بایگانی شورای سیاست گزاری أئمه جمعه سراسرکشور شدم.
حدود ۸ سال دردفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه همکاری داشتم.
حدود ۸ سال امام جماعت مساجد بودم.

آثار :
۱-مجموعه ی تفسیر معنوی.
جلد اول: تفسیرسوره ی مبارکه ی یوسف ( چاپ شده).
جلددوم: تفسیرسوره مبارکه ی نور (چاپ شده).
جلدسوم: سوره ی مبارکه ی ابراهیم (چاپ شده).
جلدچهارم: سوره ی مبارکه ی مریم (درحال تایپ).
جلدپنجم: سوره ی مبارکه ی فرقان (آماده برای تایپ).
جلدششم: سوره مبارکه ی حجرات (آماده ی تایپ).
جلدهفتم:سوره ی مبارکه ی *یس* (آماده تایپ).
جلدهشتم: سوره ی مبارکه ی کهف (آماده تایپ).
جلدنهم: سوره ی مبارکه ی توحید (حدود۹۰۰۰ بیت در تفسیر آن سروده شده و ادامه دارد).
جلددهم: سوره ی مبارکه ی شمس (۳۰۰۰ بیت درتفسیرآن سروده شده وادامه دارد.)

نکته:
تاکنون درخصوص ده سوره ی مبارکه فوق حدود ۶۰۰۰۰ بیت درقالب زیبا و جذاب مثنوی سروده شده و به حول قوه ی الهی وعنایات خاصه ی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام انشاالله ادامه خواهد داشت.
۲-مجوعه ی هزاران فکرعمیق.
جلداول: چاپ شده
جلددوم : آماده چاپ
جلدسوم:آماده چاپ
جلدچهارم: آماده تایپ
جلدپنجم:دردست تألیف.
به لطف الهی ادامه خواهدداشت.
۳-هنرعشق :یک مجلدآماده چاپ
۴-شرح وتفیسرنامه ی مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب مالک اشتر درقالب زیباورسای مثنوی که حدود۳۰۰۰ بیت سروده شده وانشاالله ادامه خواهدداشت.
۵-بیش از ۱۰۰۰ بیت درقالب دلنشین دوبیتی.آماده تایپ
۶- غزلها وسروده های پراکنده.(ادامه دارد)
۷- مکتوب جلسه های محفل انس
آماده ویراستاری وچاپ.
۸- اشتغال به جلسات محفل انس انشاالله