مسئولان جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی نباشند، خائن و خطرسازند ؟

74
پرسش و پاسخ

پرسش
لطفا نظرتان را راجع به این صحبت امام بفرمایید؟
امام خمینی (ره): مسئولان جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت حجت(عج) نباشند، خائن و خطرسازند حتی اگر به مردم خدمت کنند.

پاسخ
بر فرض صحت این برداشت، این‌گونه مسائل از اسرار سیاست است که به لحاظ عدم تجربه‌ی عملی حضرت ایشان مطرح شده است.

پرسش
یعنی صحیح است ولی راز است و نباید مطرح می‌کردند یا اصلا صحیح نمی‌دانید؟

پاسخ
راز است. ولی لازم به ذکر است که این امور از شئونات ولایت مطلقه‌ی فقیه است.

این مطلب را منتشر نمایید