‌آیا در عصر پیامبر همه‌ی زنان حجاب داشتند؟

44
پرسش و پاسخ

پیامبر مردم را دعوت کرد تا با آگاهی کامل اسلام را برگزینند اما هیچ‌گاه مردم را مجبور به کاری نکرد. ‌آیا در عصر پیامبر همه‌ی زنان حجاب داشتند؟ برتری انسان نسبت به سایر موجودات، قدرت انتخاب و تعقل اوست.

پاسخ :

این حرف غلط مشهور است.

به همان دلیلی که فرمودید در زمان پیامبراعظم مردم آزادانه وارد دین مبین اسلام می‌شدند،

یا وارد در اسلام نمی‌شدند و یا کامل وارد می‌شدند؛ بنابراین قیاس این دو زمان مع‌الفارق است.

مسئله اینست که برخی از این افراد می‌گویند: ما خودمان اسلام را انتخاب نکردیم و اگر خارج بشویم مرتد هستیم و مشکلات زیاد.

پاسخ :

با فرض سوال، خروج از اسلام ارتداد محسوب نمی‌شود و لذا احکام مرتد شامل او نخواهد‌شد. در ضمن اصل ارتداد به خودی خود هیچ مشکلی در پی‌ نخواهد داشت به شرطی که اعلام یا تبلیغ نشود.

این مطلب را منتشر نمایید