صداقت و صفا

مدینه ی فاضله

وسعت روح

طهارت

انسانیت

درک فاطمه

مطالب تازه

همچون علی اکبر

خداوند تبارک و تعالی چنانچه می خواست جوانی کند در کربلا همچون علی اکبر تجلی می کرد ، که کرد.